HATS Hong Kong

Hong Kongs myndigheter hadde satt seg som mål å rense kloakken fra byens ca. 8 millioner innbyggere og LNS fikk, i samarbeid med Leighton Asia Ltd., en stor tunnelkontrakt i forbindelse med dette gigantprosjektet.

Byggherren, Hong Kong Drainage Service Department, forutsatte erfaring med undersjøiske tunneler og skandinavisk tunnelkompetanse stod høyt på ønskelista. LNS fikk forespørsel fra det australske selskapet Leighton Ltd. om samarbeid. Et felles pristilbud ble levert og sammen fikk vi en av tunnelkontraktene.

Hong Kong havn omfatter et stort tunnelsystem som fører kloakken til et renseanlegg og videre ut i havet. Tunnelen går delvis under sjøen, og under bebyggelsen i storbyen, og måtte derfor bygges hele 120 meter under jordoverflaten. Med begrenset riggplass ble det bygd 5 sjakter med en dybde på 80 til 125 meter ned til tunnelsystemet. Det ble drevet tunneler mellom sjaktene fra bunnen av. På bunnen ble det bygd flere tverrslag til lager, verksted og parkering.

Vi brukte norske maskinleverandører og lokal arbeidskraft sammen med våre egne folk fra Norge. Å være med på et ingeniørfaglig utfordrende prosjekt av dette kaliberet, i en kultur veldig ulik vår, var meget lærerikt og vi kan med stolthet si at vi har vært med på å gjøre havnebassenget i Hong Kong betydelig renere og sunnere.

Prosjektnavn: Hong Kong Government’s Harbour Area Treatment Scheme (HATS)
Byggherre: Hong Kong Drainage Service Dept.
Entrepriseform: Joint Venture
Byggetid: 2009-2015
Verdi: 2,8 mrd. NOK