Referanseprosjekter

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv

LNS har stått for byggingen av Svalbard Globale frøhvelv på oppdrag for Statsbygg. Prosjektet er finansiert av den norske stat og Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig for frøhvelvet.Frøhvelvet, som ligger ved foten av Platåfjellet på Svalbard, er et...

Nedre og Øvre Røssåga

Nedre og Øvre Røssåga

Statkraft skulle modernisere Røssåga kraftverk og prosjektet omfattet tilløps-, avløps- og adkomsttunneler, ny kraftstasjon i fjell, nytt inntak med damkonstruksjon og sjaktboring. I forbindelse med utbyggingen tok LNS i bruk tunnelboremaskin (TBM), noe som ikke...

Gruvedrift i Tana

Gruvedrift i Tana

Et av verdens største kvartsittbrudd ligger i Austertana. Her har LNS kontrakt med Elkem Tana AS om å hente ut kvartsitt til ferrosilisiumindustrien i hele verden. Dagbruddet i Austertana er en av flere nordnorske gruver der LNS er driftsentreprenør.

Bjarkøy-forbindelsene

Bjarkøy-forbindelsene

Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad...

HATS Hong Kong

HATS Hong Kong

Hong Kongs myndigheter hadde satt seg som mål å rense kloakken fra byens ca. 8 millioner innbyggere og LNS fikk, i samarbeid med Leighton Asia Ltd., en stor tunnelkontrakt i forbindelse med dette gigantprosjektet. Byggherren, Hong Kong Drainage Service Department,...