Referanseprosjekter

Gruvedrift i Tana

Gruvedrift i Tana

Et av verdens største kvartsittbrudd ligger i Austertana. Her har LNS kontrakt med Elkem Tana AS om å hente ut kvartsitt til ferrosilisiumindustrien i hele verden. Dagbruddet i Austertana er en av flere nordnorske gruver der LNS er driftsentreprenør.