Godkjenninger og sertifiseringer

ISO 14001-sertifikat

ISO 14001:2015

LNS har ISO 14001-sertifikat for ytre miljø og er dermed sertifisert etter standarden for miljøledelse. Sertifiseringen utføres av DNV.

ISO 9001-sertifikat

ISO 9001:2015

LNS har ISO 9001-sertifikat og er dermed sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring. Sertifiseringen utføres av DNV.

Achilles sertifikat

Achilles

Achilles en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, der ulike tilbydere kvalifiserer seg for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører.
LNS AS er sertifisert med Achilles Id 15668.

Utilities NCE sertifikat

Utilities NCE

Utilities NCE er et samarbeid mellom selskaper innenfor den nordiske energibransjen. Gjennom Utilities NCE kan ulike tilbydere kvalifisere seg for leveranser til nordiske energiselskaper.
LNS AS er sertifisert med Utilities NCE Id 100439.

StartBANK sertifikat

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen. Ordningen ble etablert i tett samarbeid mellom Byggenæringen Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter.
LNS AS er sertifisert med StartBANK Id 131564.

transQ sertifikat

TransQ

Gjennom TransQ kan ulike aktører kvalifisere seg for leveranser av varer, tjenester og entrepriser til et stort antall nordiske transportselskap.
LNS AS er registrert med TransQ Id 204005.

Sentral godkjenning for ansvarsrett sertifikat

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Sakkyndig virksomhet sertifikat

Sakkyndig Virksomhet

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6