Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er en av Norges største entreprenører med aktiviteter både internasjonalt og i hele Norge innen bygging av tunneler, gruvedrift og masseflytting. Selskapet er en del av LNS-konsernet som består av 13 bedrifter og har ca. 750 ansatte. Omsetningen i 2019 for hele konsernet var 2,1 milliarder.

Vi søker verksmestere

Stilling

Verksmestere

Utlyst:

Søknadsfrist:

Tiltredelse:

09.07.2021
01.08.2021
September eller etter avtale

Vår oppdragsmengde øker og vi har behov for verksmestere til nye og eksisterende prosjekter i LNS.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for maskinpark, verksted og vedlikehold på prosjektet
  • Ansvar for vedlikeholdssystem og serviceavtaler
  • Lede og styre verkstedets ressurser; herunder også personalansvar
  • Ansvar for innkjøp av kjemikalier
  • Ansvar for delebestilling
  • Håndtere fakturaer
  • Sørge for at maskiner er sertifiserte, og at biler er EU-kontrollerte
  • Oppfølging av HMS, kvalitet, samt indre-/ytre miljø ved verkstedet
  • Ansvarlig for reklamasjoner, samt videre behandling og oppfølging av disse
  • Påse riktig bruk av utstyr

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Teknisk fagskole eller annen relevant kompetanse er ønskelig
  • Fagbrev
  • Førerkort, klasse B og C
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomiforståelse
  • Ønskelig med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, gjerne erfaring med anleggsmaskiner
   for underjordsdrift, lastemaskiner, borerigger etc. Fortrinnsvis erfaring som verksmester.

Som person bør du være løsningsorientert med god teknisk forståelse. Du bør evne til å jobbe selvstendig, men også ha gode leder- og samarbeidsevner. 

Vi tilbyr:

  • Heltid/fast ansettelse
  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktige lønn etter avtale, basert på utdanning og kvalifikasjoner
  • Arbeidstidsordninger hvor skiftgang vil variere fra prosjekt til prosjekt (f.eks 14/14,12/9 eller 11/10)
  • Pensjons- og forsikringsordninger
  • Uformelt og inkluderende arbeidsmiljø

Arbeidsted vil hovedsakelig være anlegg i Norge, men anlegg i utlandet kan også vurderes.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til til maskinsjef Jan Viggo Fikke, mobil 90 52 08 58, e-post jan.fikke@lns.no

 

Søknadsfrist 01.08.21. Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristen er gått ut.

Tiltredelse: Tidligst september eller etter avtale

Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Vi har kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.