Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er en av Norges største entreprenører med aktiviteter både internasjonalt og i hele Norge innen bygging av tunneler, gruvedrift og masseflytting. Selskapet er en del av LNS-konsernet som består av 13 bedrifter og har ca. 750 ansatte. Omsetningen i 2019 for hele konsernet var 2,1 milliarder.

Vi søker HMS- og KS ledere

Stilling

HMS- og KS ledere

Utlyst:

Søknadsfrist:

Tiltredelse:

09.07.2021
01.08.2021
Snarest etter avtale

Vi søker HMS- og KS ledere til nye og eksisterende anlegg i LNS.

Vår oppdragsmengde øker og vi har behov for flere HMS- og KS ledere til nye og eksisterende prosjekter i LNS.

Arbeidsoppgaver:

• På vegne av anleggsleder følge opp planleggingen og driften på anlegget slik at forholdene til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt
• Sikre at alle ansatte i bedriften og underentreprenører planlegger og drifter anlegget på en slik måte at kvaliteten på produktet er iht. kundekrav
• Ajourføring/oppdatering/gjennomføring av KS kontrollplaner
• Følge opp avvik og korrigerende tiltak
• Følge opp registreringer/arkivering
• Bruke en betydelig del av arbeidstiden ute på anlegget for å følge opp HMS, KS og ytre miljø i det praktiske arbeidet
• Hvert kvartal gjennomgå og kontrollere kompetansen til alle ansatte
• Sammen med anleggsleder, planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser
• Sørge for gjennomføring av internrevisjoner i h t. plan

Kvalifikasjoner:

• Høyere utdanning og spesialutdanning innen HMS og/eller KS. Lang erfaring fra arbeidsfeltet kan kompensere for utdanningskravet
• Erfaring med HMS/KS-arbeid
• Erfaring med styringssystemer og revisjonsarbeid
• Beherske engelsk og gode datakunnskaper
• Det er ønskelig med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen

Vi søker en positiv og motivert person med gode leder- og samarbeidsevner med fokus på god jobbutførelse. Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig. Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

• Heltid/fast ansettelse
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktige betingelser, lønn baseres ut fra utdanning og kvalifikasjoner
• Pensjons- og forsikringsordninger.
• Uformelt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidssted vil være på et av våre anlegg i henhold til eksisterende oppdrag.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til KS-sjef Monica Jacobsen, epost monica.jacobsen@lns.no eller telefon 953 62 648

Søknadsfrist 01.08.21. Vennligst inkluder i din søknad hvilken stilling du er interessert i. Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristen er gått ut.

Tiltredelse: Snarest etter avtale

Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Vi har kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.