Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er en av Norges største entreprenører med aktiviteter både internasjonalt og i hele Norge innen bygging av tunneler, gruvedrift og masseflytting. Selskapet er en del av LNS-konsernet som består av 13 bedrifter og har ca. 750 ansatte. Omsetningen i 2019 for hele konsernet var 2,1 milliarder.

Vi søker etter Tunnelformenn

Stilling

Tunnelformenn

Utlyst:

Søknadsfrist:

Tiltredelse:

09.07.2021
01.08.2021
Medio oktober/etter avtale

Vår oppdragsmengde øker og vi søker i den forbindelse etter TUNNELFORMENN til nye og eksisterende prosjekter i LNS.

Arbeidsoppgaver:

  • Følge opp at daglig drift utføres korrekt og i henhold til kontrakt
  • Personalansvar
  • Skriving av dag-/ukerapport
  • Kontroll og arkivering av sjekklister fra arbeidsoperasjoner
  • Oppfølging av HMS med rapportering av farlige forhold og uønskede hendelser
  • Innkjøp/bestillinger av daglig driftsmateriell
  • Oppfølging av BIM på prosjekter hvor det er aktuelt
  • Oppfølging av underentreprenører
  • Delta i oppgaver bedriften finner det nødvendig og naturlig at den ansatte deltar i

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
  • Minimum teknisk fagskole (krav)
  • Kompetanse som bergsprengningsleder
  • God kjennskap til prosesskoder og Norsk Standard (NS 3420)
  • Datakunnskap og bruk av prosjekthotell m.v. Den digitale hverdag
  • God HMS-forståelse og sikkerhetsbevisst

Som person må du kunne arbeide selvstendig, målbevisst og systematisk. Det er viktig at du er en lagspiller som liker å jobbe i team. 

Vi tilbyr:

  • Heltid og fast stilling
  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser med lønn basert på utdanning og kvalifikasjoner
  • Arbeidstidsordninger hvor skiftgang vil variere fra prosjekt til prosjekt (f.eks 14/14,12/9 eller 11/10).
  • Pensjons- og forsikringsordninger
  • Uformelt og inkluderende arbeidsmiljø

Arbeidssted vil hovedsakelig være anlegg i Norge, men anlegg i utlandet kan også vurderes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til HR-sjef Jørn Vollan på
e-post jorn.vollan@lns.no. Pga ferieavvikling besvares mail sporadisk.

Søknadsfrist 01.08.21. Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristen er gått ut.

Tiltredelse: Medio oktober eller etter avtale

Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Vi har kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.