Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er en av Norges største entreprenører med aktiviteter både internasjonalt og i hele Norge innen bygging av tunneler, gruvedrift og masseflytting. Selskapet er en del av LNS-konsernet som består av 13 bedrifter og har ca. 750 ansatte. Omsetningen i 2019 for hele konsernet var 2,1 milliarder.

Vi søker anleggselektrikere

Stilling

Anleggselektrikere

Utlyst:

Søknadsfrist:

Tiltredelse:

08.07.2021
01.08.2021
Medio september/oktober eller etter avtale

Vår oppdragsmengde øker og vi har behov for anleggselektrikere til nye og eksisterende prosjekter i LNS.

Arbeidsoppgaver:

• Montasje og drift av midlertidige elektriske anlegg
• I samarbeid med oppdragets leder finne løsninger som gir rasjonell og effektiv utførelse av arbeidsoppgavene
• Utføre arbeidsoppgaver selvstendig og fagmessig i henhold til prosedyrer, spesifikasjoner og framdriftsplaner
• Utføre kontroll av utført arbeid i henhold til bedriftens rutiner og anvisning
• Ha stort fokus på HMS og el-sikkerhet spesielt
• Ta del i alternative arbeidsoppgaver når dette kreves på anlegget

Kvalifikasjoner:

• Fagbrev elektriker, gr. L og/eller gr. H
• Erfaring med feilsøking og automasjon er en fordel
• Gjerne erfaring med midlertidige elektriske anlegg og utstyr for tunneldriving
• Evne til selvstendighet og å ta initiativ i eget arbeid

Vi tilbyr:

• En utfordrende stilling i et spennende, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø og innkvartering på brakkerigg med kokk
• Arbeidstidsordninger hvor skiftgang vil variere fra prosjekt til prosjekt (f.eks 14/14,12/9 eller 11/10).
• Lønn etter avtale, basert på utdanning og kvalifikasjoner
• Pensjons- og forsikringsordninger
• Frie hjemreiser i henhold til tariffavtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagansvarlig elektro: Bror Jenssen, mobil 992 80 812 eller e-post bror.jenssen@lns.no eller maskinsjef: Jan Viggo Fikke, mobil 905 20 858 eller e-post jan.fikke@lns.no

Søknadsfrist 01.08.21 – Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristen er gått ut.

Tiltredelse: Medio september/oktober eller etter avtale

Heltid/fast ansettelse.

Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Vi har kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.