SILA – Narvik Nye Malmhamn

På oppdrag fra LKAB stod LNS for utbygging av SILA-anlegget i Narvik. Denne utbyggingen gir LKAB tolv nye siloer for lagring av ulike malmprodukter.

LKAB, som er et internasjonalt malmkonsern, transporterer jernmalm med tog fra Kiruna til Narvik der den skipes ut til store internasjonale markeder. Bakgrunnen for utbyggingen var at eksisterende malmhåndteringsanlegg var utdatert og og svært ressurskrevende å drive. Det nye anlegget gir en mer effektiv drift, store miljøgevinster og reduserte støv- og støyplager for innbyggerne i Narvik.

LNS var totalentreprenør og stod for bygging av 12 siloer i fjell med diameter på 38 meter og en dybde på 60 meter. Det ble også bygd tunnelsystemer med total lengde på cirka 2,8 kilometer samt en 600 meter lang lossehall. Det ble sprengt ut totalt 850.000 m3 fra underjordsdriften, og flyttet cirka 200.000 m³ løsmasser. I totalentreprisen inngikk også alle betong- og bygningsarbeider, elektro, spor, rør, transportband, hydraulikk, ventilasjon, støvavtrekk, vei, asfalt etc.

Metoden for bygging av siloer var spesiell og har fått mye oppmerksomhet. Prosjektet i seg selv er unikt i verdenssammenheng. Nominert til årets anlegg 2010 og kåret til årets nordnorske anlegg 2011.

Prosjektnavn: SILA – Narvik Nye Malmhavn
Byggherre: LKAB
Entrepriseform: Totalentreprise med partneringsavtale 
Byggetid: 2006-2009
Verdi: 1,5 mrd. NOK