Nedre og Øvre Røssåga

Statkraft skulle modernisere Røssåga kraftverk og prosjektet omfattet tilløps-, avløps- og adkomsttunneler, ny kraftstasjon i fjell, nytt inntak med damkonstruksjon og sjaktboring.

I forbindelse med utbyggingen tok LNS i bruk tunnelboremaskin (TBM), noe som ikke hadde blitt gjort i Norge på 22 år. Massene fra TBM’en ble fraktet ut på transportbånd, noe som var helt nytt her til lands.

I fjellet sprengte vi ut ny kraftstasjon og tre tunneler på til sammen 19,5 km. Vi fullprofilboret 7,5 km av tunnellengden med TBM-drift og tilegnet oss unik kompetanse på bruk av tunnelboremaskin. TBM’en hadde en diameter på 7,23 m og var en «åpen skjold» maskin.

Prosjektet ble fullført i 2016 og var en utvidelse av det eksisterende anlegget fra 50- og 60-tallet. Den samlede årlige kraftproduksjonen i Nedre Røssåga økte med ca 200 GWh, fra 1900 til 2100 GWh, når anlegget var ferdigstilt. Dette er en økt strømproduksjon tilsvarende årsforbruket til 20.000 husstander.

Prosjektnavn: Nedre og Øvre Røssåga
Byggherre: Statkraft Energi AS
Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
Byggetid: 2013-2016
Verdi: 738 mill. NOK