Ytre Miljø – vårt ansvar

LNS har en tydelig miljøpolicy som sørger for at vi jobber aktivt for å ta vare på miljøet vårt, både lokalt og globalt.

Klima og natur
Som entreprenør er vi meget bevisste på vårt karbonavtrykk og vår påvirkning på naturen. For å minske dette jobber vi kontinuerlig med å redusere våre CO2 utslipp og inngripen på lokal fauna og flora. Vi er et selskap som setter søkelys på bærekraft i hvert ledd av prosessen og forsøker å gjøre vår miljøpåvirkning så lav som mulig.

Forurensning og avfall
I LNS har vi gode beredskapsrutiner for å redusere og begrense forurensning. Vår policy er å alltid minimere forurensning og utslipp til miljøet, og for å gjennomføre dette har vi strenge rutiner og prosedyrer. For å minske vårt miljøavtrykk har vi også stort fokus på avfallshåndtering og jobber kontinuerlig med å kutte mengden avfall og sortere minst 85 % av dette.

Våre ambisjoner
I 2015 ble LNS ISO 14001-sertifisert, som betyr at vi jevnlig blir revidert og kontrollert i alt vi gjør. Vi skal aktivt arbeide med forbedring av våre systemer og for å redusere vår påvirkning på klima og miljø. Vi har utarbeidet en miljøpolicy og vi skal være en pådriver for grønne og bærekraftige løsninger både internt og hos våre underentreprenører og leverandører.


HMS – en trygg hverdag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et tema vi i LNS-konsernet er svært opptatte av. Vi følger vår policy som skal sikre at alle medlemmer i LNS-familien er trygge, trives og har en meningsfull arbeidsdag.

LNS skal være en sikker og trygg arbeidsplass der ingen skader seg på jobb eller får forringet helse. Dette skal vi oppnå gjennom forebyggende arbeid og kontinuerlig forbedring av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet. LNS skal tilfredsstille alle aktuelle myndighetskrav, kundekrav og interne målsettinger i dette arbeidet. HMS-personell skal aktivt bidra i planleggingen av arbeidsoppgaver slik at vi jobber proaktivt innen HMS. Ved investering i maskin- og utstyrsparken skal god ergonomi og sikre løsninger vektlegges. Vi er stolte av å kunne vise til at vi over mange år har redusert antall personskader og har meget gode, lave H-verdier.

Både i 2019 og 2020 hadde vi H1-verdi på null.

HMS-sjef

Torgeir Kristiansen

Hovedverneombud

Tomm Einar Furuheim