Leikanger Kraftverk

LNS stod for utbyggingen da Sognekraft skulle bygge nytt vannkraftverk i Leikanger.

Prosjektet bestod av utbygging av kraftanlegg under jord, med et fall på 595 meter. Totalt ble det sprengt ut ca 15,5 km med tunneler med variende kvadrat, samt tatt ut ca 22.000 fm3 fjellhaller. Prosjektet innebar også bygging av kraftstasjon i fjell, utløpskonstruksjon og totalt ni bekkeinntak hvorav tre var veiløse.

Prosjektet hadde oppstart i 2017, og ble ferdigstilt i 2021, men allerede fra påske 2020 ble første del av kraftverket satt i drift. Da var fem av bekkeinntakene og 7,2 km tunnel klar til bruk.

Hele tunnelsystemet ble meldt klart til overlevering 15 dager før fristen. Byggherren startet vannfylling omgående og fra og med 22.03.21 har Leikanger kraftverk vært i drift.

Modellbasert prosjektgjnnomføring, BIM-prosjekt.

Prosjektnavn: Leikanger Kraftverk
Byggherre: Sognekraft
Entrepriseform: Utførelsesentreprise
Byggetid: 2017-2021
Verdi: 510 mill. NOK eks. mva.