Lærling i LNS

Er du interessert i lærlingplass hos en av Nord-Norges største entreprenører?
Du kan søke lærlingplass hos oss i LNS dersom du har gjennomført den teoretiske opplæringen i videregående skole.
Søknadsvinduet er fra 1. februar til 31. mars.

Sjekk ledige stillinger.

Vi i LNS har det både humørfylt og spennende på jobb – hver eneste dag. Vi ønsker engasjerte og kunnskapstørste lærlinger som både vil lære faget og være gode lagspillere for sine kolleger. Vi vet at godt arbeidsmiljø er nøkkelen for å trives på jobb og vi arbeider gjennomgående med å tilrettelegge for dette.

Som lærling i LNS blir du tilknyttet et anlegg og du blir en del av et arbeidslag som ledes av en erfaren bas. Du får også sin egen fadder som har ansvar for å følge deg opp i det daglige. På anlegg følger vi arbeidstidsordning. Det vil si at man eksempelvis jobber 14 dager og deretter har 14 dager fri. Når du er på jobb, bor du på brakkeriggen som tilhører anlegget. En av våre HR-konsulenter vil være tilgjengelig for råd og støtte dersom det er noe du lurer på. Lønn er i henhold til tariffavtaler for det enkelte fag.

Vi er godkjent opplæringsbedrift og tar inn lærlinger i følgende fag:

• Anleggsmaskinførerfaget
• Anleggsmaskinmekanikerfaget
• Betongfaget
• Elektrikerfaget
• Fjell- og bergverksfaget
• IKT- servicefaget

Opplæringskontorene
LNS er tilknyttet MEFs opplæringskontor på Fauske (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene OKAB). Dette opplæringskontoret retter seg mot bedrifter i Nordland og har ansvar for alle lærlinger.
For elfag er vi tilknyttet Opplæringskontoret for Elfag i Troms.
For IKT-servicefaget er vi tilknyttet Opplæringskontoret i Vesterålen (OKIV).
I løpet av læretiden vil opplæringskontoret følge deg opp og via opplæringsprogrammet blir du sikret variert praksis og innføringen i faget som læreplanen krever.

Hva må være med når du søker lærlingplass?

• Personalia (navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-post)
• Kort presentasjon av deg selv og noen ord om hvorfor du ønsker læreplass hos oss
• Karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester

Søknader uten dette vil ikke prioriteres.

 

Vil du vite mer om LNS og våre prosjekter? Sjekk ut vår nettside og lik oss på Facebook.