Produkter og tjenester

LNS er både anleggs- og gruveentreprenør. Det betyr at vi kombinerer det beste fra både anleggsbransjen og gruveindustrien i våre prosjekter. For å sikre effektiv og lønnsom drift er vi nødt til å ligge i tet med den nyeste teknologien og de smarteste løsningene. 

Se våre utvalgte referanseprosjekter her.

Les vår interaktive brosjyre her.


En Atlas Boomer i en mørk tunnel

Tunneler

LNS har bygget flere av Norges lengste tunneler og vi er blant de fremste i landet innenfor fagfeltet. Tunnelanlegg innfor samferdsel omfatter hovedsakelig veitunneler, men vi har også mye erfaring med bygging av jernbanetunneler og tunneler tilknyttet vannkraftverk.


En vei som blir bygget

Gruveentrepriser

LNS er, og har vært, driftsentreprenør for mange gruveselskaper i Norge. Vi blir sett på som svært løsningsorienterte og regnes som en solid samarbeidspartner. Dette har ført til mange langsiktige kontrakter med ulike gruveselskaper blant annet Elkem Tana AS og Rana Gruber.


Gul traktorgraver

Masseflytting

LNS har en stor maskinpark, med muligheter for tilpasning til alle typer masseflyttingsarbeider og oppdrag. Vi er engasjert på industriområder, ved utbygging av havner, veier og flyplasser samt gruvetransport.


Traktorgraver som arbeider i en gruve

Fjellhaller og bergrom

LNS påtar seg alle typer oppdrag tilknyttet underjordsdrift, også bygging av fjellhaller og siloer. Vi har blant annet stått for utbyggingen av SILA-anlegget i Narvik for LKAB, der vi bygde 12 underjordiske siloer med en dybde på 60 meter og en diameter på 38 meter.
LNS har også stått for utbyggingen av Svalbard Globale frøhvelv og Grottebadet i Harstad.


Bulldoer som kjører i snøen

Betongkonstruksjoner

Vi har egen betongavdeling, der gode fagarbeidere og prosjektledere sikrer den beste kvaliteten. Vi er hele tiden opptatte av å holde oss faglig oppdaterte og vår fagkompetanse er et resultat av årelang erfaring og høy teoretisk kunnskap.