HMS – en trygg hverdag

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i LNS-konsernet er det viktigste vi gjør. I bunn ligger vår HMS-policy som skal sikre at alle medlemmer i LNS-familien er trygge, trives og har en meningsfull arbeidsdag.

Vårt mål er at LNS skal være en sikker og trygg arbeidsplass der ingen skader seg på jobb eller får forringet helse. Dette skal vi oppnå gjennom forebyggende arbeid og kontinuerlig forbedring av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet. LNS skal tilfredsstille alle aktuelle myndighetskrav, kundekrav og interne målsettinger i dette arbeidet. Vårt HMS-personell skal aktivt bidra i planleggingen av arbeidsoppgaver, for å sikre at vi jobber proaktivt innen HMS. Ved investering i maskin- og utstyrsparken skal god ergonomi og sikre løsninger vektlegges. Vi jobber sammen om sikkerheten ved at alle tar ansvar for egen og andres sikkerhet, og at vi opprettholder sikkerhetstiltak og -barrierer under utførelsen av arbeidet.

Hvert år gjennomfører vi HMS-uka I LNS. Da settes det ekstra fokus på temaer innen HMS og det avholdes beredskapsøvelser med full gjennomgang av våre sikkerhetsprosedyrer og varslingsrutiner.  

Vi arbeider mot å bli ISO-sertifisert innen 45001 – Sikkert Arbeidsmiljø i 2023.

HMS-sjef

Torgeir Kristiansen

Hovedverneombud

Tomm Einar Furuheim