Gruvedrift i Tana

Et av verdens største kvartsittbrudd ligger i Austertana. Her har LNS kontrakt med Elkem Tana AS om å hente ut kvartsitt til ferrosilisiumindustrien i hele verden.

Dagbruddet i Austertana er en av flere nordnorske gruver der LNS er driftsentreprenør. Oppdraget for Elkem Tana AS går ut på å bore, sprenge og transportere 1,2 millioner tonn kvartsitt per år fra dagbruddet. I tillegg transporteres 200–250 tusen tonn subus fra kai-nivå til avsluttet nivå 220 moh.

Dagbruddet ligger på omtrent 350 meters høyde, noe som er høyfjell så langt nord. Kvartsitten transporteres fra dagbruddet til knuseverket 40 moh. Transportveien, som av maskinleverandører karakteriseres som «verdens tøffeste», har et fall på opp mot 1:7. Dette stiller store krav til vårt mannskap og utstyr.

 

Prosjektnavn: Kvartsittbrudd i Tana
Byggherre: Elkem Tana AS
Entrepriseform: Gruveentreprise – enhetspriskontrakt
Byggetid: 2001 – d.d.