Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er en av Norges største entreprenører med aktiviteter både internasjonalt og i hele Norge innen bygging av tunneler, gruvedrift og masseflytting. Selskapet er en del av LNS-konsernet som består av 13 bedrifter og har ca. 750 ansatte. Omsetningen i 2019 for hele konsernet var 2,1 milliarder.

Er du vår nye Elektrosjef?

Stilling

Elektrosjef

Utlyst:

Søknadsfrist:

Tiltredelse:

23.02.2021
01.03.2021
Snarlig eller etter avtale

Som Elektrosjef er du øverste fagmyndighet innen elektro i LNS, du har ansvar for selskapets elektriske anlegg med rigging/montering samt daglig drift og vedlikehold.

Elektrotjenesten er i stor grad myndighetsstyrt og det kreves at Elektrosjefen har evnen til å forstå regelverket og organisere tjenesten på en måte som tilfredsstiller både myndighetenes og interne krav. Elektrosjefen planlegger elektrobemanning i samarbeid med HR-avdelingen. Du vil jobbe tett med LNS’ elektrikere og andre samarbeidspartnere på prosjekt. Det forventes at du som Elektrosjef utfører operative oppgaver når det er nødvendig og samtidig ivaretar administrativt ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at alle elektriske anlegg til enhver tid tilfredsstiller gjeldende forskrifter og normer
 • Ansvarlig for prosjektering, rigg og drift samt ajourhold av all dokumentasjon tilknyttet de elektriske anleggene
 • Ansvarlig for kontroller og inspeksjoner iht myndighetskrav og LNS’ prosedyrer
 • Ansvar for revisjon og vedlikehold av elektrofaglige prosedyrer
 • Sikre at forskrifter for utførelse, sikkerhet og arbeidsmiljø følges
 • Ansvar for HMS generelt og el-sikkerhet spesielt
 • Sikre at alt underlagt personell har tilstrekkelig opplæring, kursing og trening til å gjennomføre sine pålagte oppdrag
 • Oppfølging av lærlinger i elektrofag
 • Ansvarlig for teknisk/økonomisk forvaltning av elektroutstyr samt energiforbruksforvaltning
 • Ansvarlig for å gi budsjett-innspill til selskapets maskinsjef
 • Delta aktivt i anbuds/kalkulasjonsfasen
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høy elektrofaglig kompetanse
 • Relevant erfaring fra rigg og drift samt vedlikehold av elektrotekniske anlegg innen bygg og anlegg
 • Ledererfaring
 • Ha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Beherske dataverktøy eksempelvis MS Office-pakken samt NettDok/FebDok
 • Førerkort klasse BE

Utdanningskrav

 • Teknisk fagskole eller ingeniørutdanning på høyere nivå innen elektro
 • Installatør Gr. L eller Sakkyndig Driftsleder
 • Relevant tilleggsutdanning vil bli vektlagt

Egenskaper

 • God handlekraft og sterk gjennomføringsevne
 • Tydelig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Håndterer en travel arbeidshverdag godt
 • Ser verdien av, og ønsker å bidra til, godt HMS/KS-arbeid

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver og prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Uformelt og inkluderende arbeidsmiljø

 

Stillingen er en 100 % fast stilling. Arbeidssted er fortrinnsvis LNS’ hovedkontor i Andøy, men kan også legges til en av våre andre faste lokasjoner i Rana eller Narvik. Reising til våre anlegg må påregnes.

Tiltredelse: snarest

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Maskinsjef Jan-Viggo Fikke, på telefon 905 20 858 eller Stabssjef Åse-Mette Spjelkavik på telefon 415 28 571.

Søknad sendes via skjema på knappen under.