E6 Alta Vest: Storsandnes – Langnesbukt

Storsandnes – Langnesbukt var siste delstrekning i prosjektet E6 Alta Vest, et veiprosjekt som utgjør strekningen fra Storsandnes til Alta, med formål om å oppgradere til stamveistandard. Det inngikk et betydelig omfang av ny vei i dagen, tunneler og bruer. LNS stod for 1,4 km vei i dagen og 3,4 km tunnel. Transportavstanden mellom sør og nord ble kortet ned med 12 kilometer ved ferdigstillelse av dette prosjektet.

Prosjektnavn: E6 Alta Vest: Storsandnes – Langnesbukt
Byggherre: Statens vegvesen
Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
Byggetid: 2016-2017
Verdi: 368 mill. NOK