Bjarkøy-forbindelsene

Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune.

Vi i LNS stod for den undersjøiske tunnelen som går under Kvernsundet og binder Grytøy og Bjarkøy sammen. I tillegg bygde vi ny vei på Grytøy, mellom fergeleiet på Vikran og tunnelpåhugget, og videre ned mot Tjeldevika hvor det ble anlagt sjøfyllinger over Sandsøysundet. På Bjarkøy etablerte vi vei fra tunnelpåhugget til eksisterende Fv. 867.

Mellom Grytøy og Sandsøy ble det bygget fire broer med tilhørende sjøfyllinger som til sammen knytter disse to øyene sammen. På Sandsøy ble det etablert sjøfyllinger til eksisterende vei. Broene og elektro ble utlyst som egen entreprise, mens vi i LNS stod for sjøfyllingene. Steinmassene fra sidetak og tunnel ble brukt til bygging av sjøfyllingene. Sjøfyllingene ble fordelt på fem fyllinger hvor tre av fyllingene ikke kunne nås fra land og vi måtte derfor bruke lekter.

Til sammen stod LNS for 6,5 km ny vei, hvorav 3,2 km var undersjøisk tunnel, 2 km vei på Grytøy, 200 m vei på Bjarkøy, 400 m vei på Sandsøy og sjøfyllinger på til sammen 0,9 km. Bygging av tunnelen (T8,5) inkluderte også portaler.

Prosjektnavn: Bjarkøyforbindelsene
Byggherre: Statens vegvesen for Troms Fylkeskommune
Entrepriseform: Enhetsprisekontrakt
Byggetid: 2014-2018
Verdi: 440 mill. NOK